fbpx

Indice precios alquilerLa Generalitat de Catalunya ha posat en marxa l’Índex de Referència de l’Preus de Lloguer, un indicador de consulta pública amb caràcter informatiu que permet conèixer la mitjana del preu de renda del metre quadrat de lloguer d’un habitatge situat en una zona i amb unes característiques de superfície similar a la definida per qui fa la consulta. Així mateix, determina una àrea de rendes inferiors i també superiors a aquest índex, basades en la ponderació de les característiques qualitatives de l’habitatge, prenent com a base el rang de preus existent en l’àmbit analitzat.

Inicialment, l’Índex aporta informació sobre 27 municipis, que representen el 56% del total de població de Catalunya. Són aquests: Badalona, ​​Barcelona, ​​Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Girona, Figueres, Olot, Blanes, Tarragona, Reus, Tortosa i Lleida.

Des del punt de vista metodològic, l’Índex es basa en l’explotació de les dades dels últims 3 anys, del Registre de Fiances de l’INCASOL. Aquestes dades estan geolocalitzats per aportar a l’usuari una informació molt precisa sobre el rang de preus existent per a un determinat tipus d’habitatge en un àmbit molt concret de cada un dels municipis.

El nou índex ajudarà els ciutadans que vulguin posar un habitatge de lloguer, així com als que busquin un pis de lloguer a la mesura en què podran tenir una referència clara i real del preu mitjà del lloguer d’un habitatge en funció d’on és i com és.

L’índex de referència del preu del lloguer s’acompanya de dues dades més, que fan referència al rang de preus del metre quadrat inferior i superior dels contractes de lloguer existents d’acord amb els criteris de cerca.

En una propera etapa, el Govern vol establir mesures per incentivar els propietaris que lloguin el seu habitatge per sota de l’índex de referència, com ara prioritat per accedir als ajuts a la rehabilitació, prioritat per accedir al Avalloguer (un instrument del Govern que dóna garanties de cobrament als inquilins). A més, el Govern buscarà establir desgravacions fiscals en impostos com el tram català de l’IRPF. També es regularà l’obligatorietat de fer constar en les ofertes i els contractes de lloguer si el preu es troba dins dels paràmetres de l’índex de referència. Els ajuntaments també podran utilitzar l’índex en les seves polítiques d’habitatge, amb mesures com bonificacions de l’IBI per als propietaris que lloguin els seus pisos per sota de l’índex de referència.

L’índex es pot consultar al web de l’Agència de l’Habitatge.

Categorías: Uncategorized