fbpx

El govern català començarà a aplicar a la primavera l’índex de referència dels preus del lloguer de l’habitatge a Catalunya, i ho farà a Barcelona i la seva àrea metropolitana. La Generalitat ha decidit crear aquest índex després que el 2016 el preu del lloguer a Catalunya hagi continuat incrementant-se a gran ritme. El Govern vol contribuir a «moderar els increments desproporcionats» de les rendes a Catalunya, i es farà de forma gradual, començant per les ciutats amb més demanda de lloguer.index lloguer Barcelona

En els contractes de lloguer que se signin a Catalunya haurà de constar si el preu pactat entre les dues parts està per sobre del que marca aquest índex. Els ajuntaments catalans podran fer servir per a «bonificar» o bé per «penalitzar» a un propietari amb l’IBI en funció del preu al qual tingui llogat un immoble.