fbpx

 

Tot i que la província de Barcelona acumula fins el desembre de 2011 més de la meitat de l’estoc d’habitatge de Catalunya, en termes relatius, és a dir, en nombre d’habitatges per cada 1.000 habitants, és la que ofereix una xifra menor, de 8 habitatges.
 

L’anàlisi més detallat que es fa de la zona urbana de Barcelona es centra en dos àmbits geogràfics: la conurbació urbana i la ciutat en si. L’acumulació absoluta d’estoc és d’uns 43.988 a la província de Barcelona, d’aquests, el 28% corresponen a la conurbació de Barcelona i el 10% a la ciutat.

 
En valors absoluts equival a i 12.253 en els municipis que composen la conurbació i de 4.415 a la ciutat, també fins el final de l’any. En termes relatius els resultats van des dels 8 habitatges per cada 1.000 habitants de la província de Barcelona, els 4 de la conurbació i els 3 de la pròpia ciutat. Per tant, si es comparen aquestes xifres amb les catalanes i provincials es pot afirmar que realment, l’estoc d’habitatges està totalment territorialitzat i és o no un problema segons la seva localització. El que queda clar és que el panorama de Catalunya varia substancialment entre les diferents províncies.
 
L’anàlisi de l’estoc posa de manifest la concentració d’estoc en determinades zones, sobretot turístiques, on serà difícilment absorbible. Per tant, també es pot afirmar mitjançant l’anàlisi del mateix que tant a la zona urbana de Barcelona, com a les ciutats capitals de província i concretament, a la ciutat de Barcelona no existeix actualment problema d’estoc i fins i tot, tenint en compte la durada de la producció d’una promoció que seria aproximadament de 24 mesos, l’escenari d’absorció és molt favorable.
 
Fuente: APCE