fbpx

El passat any 2010, va entrar en vigor l’obligació per part dels agents immobiliaris d’estar inscrits en un Registre d’homologació de la Generalitat de Catalunya.
És un pas endavant en la necessària ordenació i professionalització del sector. És per això que es van instaurar una sèrie de requisits per tal de poder exercir la professió i assegurar unes garanties al consumidor.

  • Capacitació professional de l’administrador
  • Tenir establiment obert al públic
  • Constituir i mantenir en permanent vigència una caució per a respondre de les quantitats que rebin en exercici de la seva activitat professional.
  • Constituir i mantenir en permanent vigència una pòlissa de responsabilitat civil per a respondre de l’activitat professional
  • Col·locar en lloc visible per al públic i en cada establiment de l’agent una placa amb un distintiu del Registre d’Agents Immobiliaris, en el qual s’ha de constar el número d’inscripció.