Noves reformes processals que afecten al procès de Desnonament per manca de pagament

El proper 1 de novembre entrarà en vigor la Llei 37/2011, de 10 d’octubre de Mesures d’Agilització Processal (BOE núm. 245, d’11/10/2011), que introdueix una vegada més diverses modificacions en les Lleis d’Enjudiciament Civil, Enjudiciament Criminal i de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Les reformes més substancials són les referides a la primera d’elles, afectant a 38 dels seus articles, entre les que es poden destacar i pel que fa a l’activitat d’Administració de Finques, les següents:
  • S’estén el sistema del judici monitori als judicis de desnonament per manca de pagament, amb acumulació o no de reclamació de deute, de forma que després de l’admissió de la demanda i prèviament a la vista, es requerirà al demandat perquè en el termini de 10 dies desallotgi l’immoble, pagui o formuli oposició a la demanda. En el supòsit que el demandat no atengués l’esmentat requeriment, es donarà per acabat el procés i el demandant podrà sol•licitar directament el llançament judicial en la data prevista inicialment en el requeriment. Amb això es pretén evitar que tingui lloc la innecessària vista del judici (Art. 440.3 i 4 LEC).
  • S’exclou el recurs d’apel•lació en els judicis verbals per raó de la quantia, quan aquesta no superi els 3.000€, tractant-se de limitar l’ús d’instàncies judicials innecessàries per la seva escassa rellevància econòmica (Art. 455.1 LEC).
  • Es suprimeix el tràmit de preparació del recurs d’apel•lació, de forma que el recurs s’interposarà davant del tribunal directament en el termini de vint dies des de la data següent a la notificació de la resolució judicial que s’impugni (Art. 458 LEC). Així mateix, se suprimeix també l’esmentat tràmit en els Recursos Extraordinaris per Infracció Processal i de Cassació (Art. 470 i 479 LEC). El Recurs de Cassació procedirà sempre que la quantia del procés excedeixi de 600.000€, en lloc de 150.000€ com fins ara (Art. 577.2 LEC).
  • Les terceries de domini i de millor dret es substanciaran pels tràmits del judici verbal, en lloc de pel judici ordinari (Art. 599 LEC).
  • Respecte al procés monitori, l’única modificació que s’introdueix és que es podrà acudir al mateix en reclamació de qualsevol import, quan abans no es permetia si excedia de 250.000€ (Art. 812.1 LEC).

Finalment assenyalar que els processos que es trobin en tràmit quan la present reforma entri en vigor, es continuaran regint per les normes processals anteriors fins que recaigui Sentència.

Mensaje informativo de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra "Política de Cookies".

ACEPTAR
Aviso de cookies