fbpx
El passat 26 de febrer va començar el plaç per a la presentació de les ITES (Inspeccions Tècniques d’Edificis) i obtenir el corresponent Certificat d’Aptitud obligatori per a tots els edificis d’habitatges plurifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat.
Què ès?
Una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat.
 
On es regula?
En el decret 187/2010, del 23 de novembre, aparegut en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm.5764-26.11.2010
 
Per què?
La vocació de les inspeccions tècniques dels edificis i de la consequent obtenció del Certificat d’Aptitud és crear un mapa de l’estat del parc d’habitatge. Així com: 
  • Evitar situacions de risc.
  • Identificar i quantificar les patologies existents indicant la necessitat d’actuació.
  • Proporcionar als usuaris informació que els hi permeti orientar i prioritzar les seves inversions.
  • Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis.
  • Evitar la degradació del parc d’habitatges.
  • Donar informació a l’Administració sobre la situació real del parc a fi de poder orientar i valorar correctament les polítiques de rehabilitació.
Qui l’ha d’encarregar?
La comunitat de propietaris de la finca, o l’administrador de la finca en el seu nom, o el propietari del conjunt de la finca.
 
Qui el redacta?
Un tècnic competent que pot ser un Arquitecte, Arquitecte tècnic, Aparellador o Enginyer de la edificació.
 
Què s’obté?
La funció de la Inspecció Tècnica de l’Edifici es obtenir l’anomenat Certificat d’Aptitud
 
Què és el Certificat d’Aptitud?
El Certificat d’Aptitud és el document que emet l’Administració desprès d’entregat per part del Tècnic competent l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici a aquesta, en virtut del qual es qualifica la idoneïtat per a l’ús d’habitatge. La vigència del Certificat d’Aptitud és de 10 anys.
 
Quines finques han de demanar el Certificat d’Aptitud?
Progressivament el conjunt de finques amb més de 45 anys d’antiguitat.
 
Els terminis màxims per a dur a terme les inspeccions són:
 
Anteriors a 1930…………Fins al 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950……….Fins al 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960……….Fins al 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970……….Fins al 31 de desembre de 2015
A partir de 1971…………Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat