fbpx

Quan adquirim un habitatge a un particular l’impost a pagar no depèn del preu de compra, sinó del valor cadastral de l’immoble
Un dels nous fenòmens que aflora dins del mercat immobiliari és la proliferació d’habitatges amb preus molt baixos. Com hem advertit en d’altres ocasions, no ens podem deixar enlluernar per aquestes “gangues”, ja que sota la bella aparença d’un preu molt competitiu solem trobar-hi una casa mal ubicada, de segona mà i en mal estat. A part de ser habitatges que es troben en unes condicions precàries, la compra d’una d’aquestes “gangues” també pot comportar un altre inconvenient: la desagradable sorpresa que Hisenda ens demani més diners en concepte d’impostos –informa elconfidencial.com.
Quan adquirim un habitatge de nova construcció a un promotor immobiliari –una primera transmissió– hem d’abonar en matèria fiscal l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), però quan comprem un pis de segona mà –una segona transmissió–, com sol ser el cas de la majoria de les “gangues”, hem de pagar l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), que en el cas de Catalunya és el 8% del valor cadastral de l’immoble. Com en el cas de les “gangues immobiliàries”, que solen estar subjectes al ITP i disposen de preus molt rebaixats, resulta habitual que el seu valor cadastral sigui superior al preu de compra, l’impost a pagar sol ser força superior al previst.
Per aquest motiu, resulta aconsellable que abans de comprar un habitatge ens assegurem que el seu valor de compra no sigui inferior al valor cadastral i així evitarem que Hisenda ens reclami la diferència en matèria d’impostos i interessos. Una diferència que podria sumar un cost molt elevat, ja que no és el mateix haver pagar el 8% sobre 50.000 mil euros que sobre 100.000.
Font: API

Cal tenir cura amb les “gangues” immobiliàries: Hisenda ens pot reclamar més impostos

Quan adquirim un habitatge a un particular l’impost a pagar no depèn del preu de compra, sinó del valor cadastral de l’immoble

02.01.2013. Un dels nous fenòmens que aflora dins del mercat immobiliari és la proliferació d’habitatges amb preus molt baixos. Com hem advertit en d’altres ocasions, no ens podem deixar enlluernar per aquestes “gangues”, ja que sota la bella aparença d’un preu molt competitiu solem trobar-hi una casa mal ubicada, de segona mà i en mal estat. A part de ser habitatges que es troben en unes condicions precàries, la compra d’una d’aquestes “gangues” també pot comportar un altre inconvenient: la desagradable sorpresa que Hisenda ens demani més diners en concepte d’impostos –informa elconfidencial.com.

Quan adquirim un habitatge de nova construcció a un promotor immobiliari –una primera transmissió– hem d’abonar en matèria fiscal l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), però quan comprem un pis de segona mà –una segona transmissió–, com sol ser el cas de la majoria de les “gangues”, hem de pagar l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), que en el cas de Catalunya és el 8% del valor cadastral de l’immoble. Com en el cas de les “gangues immobiliàries”, que solen estar subjectes al ITP i disposen de preus molt rebaixats, resulta habitual que el seu valor cadastral sigui superior al preu de compra, l’impost a pagar sol ser força superior al previst.

Per aquest motiu, resulta aconsellable que abans de comprar un habitatge ens assegurem que el seu valor de compra no sigui inferior al valor cadastral i així evitarem que Hisenda ens reclami la diferència en matèria d’impostos i interessos. Una diferència que podria sumar un cost molt elevat, ja que no és el mateix haver pagar el 8% sobre 50000 mil euros que sobre 100000.